فرش 700 شانه ارزان قیمت

در حال نمایش 9 نتیجه

فرش 700 شانه ارزان قیمت

فرش 700 شانه ارزان قیمت از فرش های با کیفیت و ضخیم فرش ماشینی که تنوع بسیار بالای دارد.

فرش های 700 شانه به دلیل مناسب بودن قیمت طرفداران بالای دارد و به نسب قیمت ان کیفیت بسیار خوبی دارد . نخ استفاده شده در این نوع فرش نخ ایرانی ورژن میباشد .

در نظر داشته باشید که فرش های 700 شانه ارزان قیمت با دستگاه 500 شانه بافت میشود و تراکم 2000 دارند.

قیمت کناره راهروی
قیمت فرش 12 متری
قیمت فرش 6 متری
+1
قیمت فرش 9 متری

فرش 700 شانه ارزان قیمت طرح هیوا لاکی

موجود در انبار

800,000 تومان8,000,000 تومان
قیمت کناره راهروی
قیمت فرش 12 متری
قیمت فرش 6 متری
+1
قیمت فرش 9 متری

فرش 700 شانه ارزان قیمت طرح پریا دلفینی

موجود در انبار

800,000 تومان8,000,000 تومان
قیمت کناره راهروی
قیمت فرش 12 متری
قیمت فرش 6 متری
+1
قیمت فرش 9 متری

فرش 700 شانه ارزان قیمت طرح پریا

موجود در انبار

800,000 تومان8,000,000 تومان
قیمت کناره راهروی
قیمت فرش 12 متری
قیمت فرش 6 متری
+1
قیمت فرش 9 متری

فرش 700 شانه ارزان قیمت طرح پرنیا

موجود در انبار

800,000 تومان8,000,000 تومان
قیمت کناره راهروی
قیمت فرش 12 متری
قیمت فرش 6 متری
+1
قیمت فرش 9 متری

فرش 700 شانه ارزان قیمت طرح نگار دلفینی

موجود در انبار

800,000 تومان8,000,000 تومان
قیمت کناره راهروی
قیمت فرش 12 متری
قیمت فرش 6 متری
+1
قیمت فرش 9 متری

فرش 700 شانه ارزان قیمت طرح شروین دلفینی

موجود در انبار

800,000 تومان8,000,000 تومان
قیمت کناره راهروی
قیمت فرش 12 متری
قیمت فرش 6 متری
+1
قیمت فرش 9 متری

فرش 700 شانه ارزان قیمت طرح نورا دلفینی

موجود در انبار

800,000 تومان8,000,000 تومان
قیمت کناره راهروی
قیمت فرش 12 متری
قیمت فرش 6 متری
+1
قیمت فرش 9 متری

فرش 700 شانه ارزان قیمت طرح نورا فیلی

موجود در انبار

800,000 تومان8,000,000 تومان
قیمت کناره راهروی
قیمت فرش 12 متری
قیمت فرش 6 متری
+1
قیمت فرش 9 متری

فرش 700شانه ارزان قیمت نورا الماسی

موجود در انبار

800,000 تومان8,000,000 تومان