وب فرش
وب فرش
شیوه های پرداخت
پشتیبانی وب فرش

شیوه های پرداخت

شیوه پرداخت در وب فرش

برای خرید از وب فرش 2 روش وجود دارد

خرید و پرداخت کل مبلغ در زمان سفارش و تخفیف 5% بابت اعتماد شما

خرید و پرداخت بیعانه بابت هر تخته فرش100 هزار تومان و الباقی زمان تحویل فرش