وب فرش
وب فرش
خانه
پشتیبانی وب فرش

جتسجو در نتایج :

قیمت

از قیمت :

1,000,000 تومان

تا قیمت :

5,000,000 تومان

رنگ

اعمال فیلتر
فرش 700 شانه تراکم 2550 با نخ 100% اکرولیک هیت ست شده بدون پرزدهی فرش هفتصد شانه به دلیل استفاده از دستگاه پیشرفته hcp از بافت خوبی برخوردار است